Privacy

Worldline SA/NV,  Haachtsesteenweg 1442, 1130 Brussel (hierna "Worldline SA/NV","wij", "ons" genoemd), is houder/eigenaar van de gegevens die ze verzamelt via deze website (hierna de Site genoemd) en heeft deze privacyverklaring opgemaakt omdat wij privacy belangrijk vinden. 

Uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens zijn belangrijk voor ons. Om u alle nodige informatie te verschaffen met betrekking tot de manier waarop wij uw gegevens verzamelen, opslaan en gebruiken, bezorgen wij u deze toelichting over onze online praktijken en de keuzes die u kunt maken, telkens wanneer u uw gegevens ter beschikking stelt via deze Site.

Gebruik van cookies

Het is mogelijk dat op onze Site gebruik wordt gemaakt van cookies om uw online ervaring te verbeteren en de kwaliteit van uw bezoek te optimaliseren. Cookies zijn bestanden die u kunnen identificeren als een specifiek gebruiker en uw voorkeuren (bijvoorbeeld taalkeuze) en andere informatie met betrekking tot uw bezoeken aan onze Site opslaan. Er kunnen ook cookies gebruikt worden voor het bezorgen van inhoud die specifiek voor u van belang is. Het verwijderen van cookies is mogelijk door gebruik te maken van uw browser (raadpleeg "hulpsectie").

Verzamelen van persoonsgegevens

Op deze Site kan u gevraagd worden om een registratieformulier in te vullen om te kunnen inschrijven op bepaalde diensten of om bijkomende informatie te ontvangen. Op de registratieformulieren op onze Site moeten gebruikers persoonlijke contactgegevens vermelden (deze gegevens kunnen bijvoorbeeld zijn:  naam, bedrijf, adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, en e-mailadres, terminal ID of aansluitingsnummer). Voor elk van de velden van het registratieformulier zal worden aangegeven of de gevraagde informatie verplicht of optioneel is. Het niet invullen van velden die zijn aangeduid als "verplicht", zal tot gevolg hebben dat de inschrijving op een dienst of nieuwsbrief of het verzoek om informatie zal geweigerd worden.

Hoe wij uw gegevens gebruiken

Wij gebruiken uw gegevens om te voldoen aan uw verzoeken om informatie over onze producten en diensten of om u onze nieuwsbrief of andere regelmatige informatie die u wenst te ontvangen, op te sturen. Wij gebruiken uw contactgegevens ook om een antwoord te geven op alle vragen die u zou kunnen hebben over ons bedrijf, onze aanbiedingen, producten en diensten en in het algemeen, om in staat te zijn om met u te communiceren. Wij maken enkel gebruik van uw persoonsgegevens ( zoals e-mail, telefoonnummer) op voorwaarde dat wij uw uitdrukkelijke ondubbelzinnige instemming hebben gekregen om uw gegevens te gebruiken voor deze doeleinden.

Af en toe is het mogelijk dat wij de persoonsgegevens die u ons hebt bezorgd, combineren met andere informatie in ons bezit, bijvoorbeeld informatie die wij bijhouden in het kader van een handelsrelatie die wij met u onderhouden, om uw profiel aan te maken en om ons beter in staat te stellen om u producten en diensten te verkopen die u aanbelangen.

U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat wij gegevens en informatie die u ons hebt overgemaakt, delen met andere bedrijven die lid zijn van de Atos Group. Wij zullen uw gegevens niet overdragen of geen toegang tot uw gegevens verschaffen aan derden die niet behoren tot de Atos bedrijvengroep, met uitzondering van leveranciers die uw gegevens in onze naam en onder ons toezicht verwerken.

Toegang tot uw gegevens en uw recht om te corrigeren / weigeren

Om toegang te krijgen tot de persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld via deze Site, om fouten in die informatie te corrigeren, of om uw interesses, voorkeuren of andere aspecten van uw gebruikersprofiel bij te werken, dient u een e-mail te sturen naar webmaster-atosworldline@worldline.com. Om uw privacy te beschermen zullen wij de nodige maatregelen nemen om uw identiteit te verifiëren alvorens wij toegang verschaffen of correcties uitvoeren.

Veiligheid

Wij doen ons uiterste best en hebben gepaste technische en andere maatregelen en procedures voorzien om uw persoonsgegevens te beschermen en te vrijwaren tegen ongeoorloofde toegang, verlies, vernietiging of diefstal en om het correct gebruik van uw gegevens te bewerkstelligen.

Deze Site kan links bevatten naar andere sites, zoals die van geallieerde partners. Atos is niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of de inhoud van die andere websites.

Sollicitaties

Omwille van gebruiksgemak en een optimaal resultaat, wordt alle informatie die ons wordt bezorgd door sollicitanten in een algemene databank van Atos? geplaatst. Het gebruik daarvan wordt echter beperkt tot de personeelsafdeling. Atos zal uw gegevens niet ter beschikking stellen van partijen die niet behoren tot de Atos Group. Wanneer u schriftelijk daartoe verzoekt door een e-mail te sturen naar removecv@atos.net , zal Atos uw gegevens binnen een redelijke termijn verwijderen. 

Wanneer u naar de sectie jobs of aanwervingen gaat op deze Site, dan zult u daar de regels terugvinden met betrekking tot het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van sollicitanten. 

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over dit privacybeleid, de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, stuur dan gerust uw vraag naar webmaster-atosworldline@worldline.com